Arabanizi satmak isterseniz yada Leasinge geri yollamuk isterseniz. 
Arabaniz tekrar uzman temizlikle güzel hala gelir.